Müügitingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Käesolevad tingimused (edaspidi Müügitingimused) kehtivad Pireka Eesti OÜ, registrikood 10844696, aadress Laki 5, 10621 Tallinn (edaspidi Pireka), e-poes (pireka.ee) müügil olevate kaupade ja teenuste ostmisel kliendi (edaspidi Klient) poolt

1.2 Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Müügitingimustest, Pireka hinnakirjast, poolte vahelistest lepingutest ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest

2. Kauba ja teenuste hinnad

2.1 E-poes müüdavate kaupade hinnad on märgitud toodete juurde. Kaupade juures olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu

2.2 Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub Kliendi asukohast, tellimuse suurusest ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel

2.3 Pireka jätab endale õiguse teha kauba hindades korrektuure teavitades sellest kodulehel hindade uuendamisega. Tellides garanteeritakse Kliendile tellimuse esitamisel kehtivad kauba hinnad antud tellimuse ulatuses, v.a. juhul, kui kodulehe tehnilise vea tõttu on hind kodulehel vale. Sellisel juhul teavitatakse Klienti esimesel võimalusel ning leitakse Kliendile sobiv lahendus, näiteks võimalus raha vale hinnaga soetatud toote eest tagasi saada

2.4 Puuduva või nullhinnaga kaupade kohta puudub Pireka andmebaasis hinnainfo. Korrektse hinna täpsustamiseks palume ühendust võtta telefoni 6 799 230 või e-maili teel pireka@pireka.ee Nullhinnaga toodet sisaldav tellimus korrigeeritakse ning uus tellimiskinnitus koos korrektse arvega saadetakse Kliendile esimesel võimalusel

3. Tellimuse vormistamine

3.1 Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi.

3.2 Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil. Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“. Makseid vahendab Montonio Finance. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas. Pirekal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Pireka arvelduskontole

3.3 Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Klienti esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest

4. Kauba saadavus

4.1 Kauba saadavuse info on ära toodud kaupa kirjeldavas infos. Andmeid koduleheküljel uuendatakse vastavalt võimalusele ning tulenevalt ajalisest viivitusest ning võimalikest ebatäpsustest andmebaasi ja Pireka toodete tegeliku laoseisu vahel ei saa Pireka garanteerida kauba saadavust. Taoliste olukordade ilmnemisel teavitab Pireka koheselt Klienti ning tellimuse edasine täitmine lepitakse kokku vastavalt Kliendi soovidele ja Pireka võimalustele

5. Pretensiooni esitamise õigus

5.1 Pireka vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Kliendile. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Pireka kohustus

5.2 Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Pireka poole, saates e-kirja aadressile pireka@pireka.ee või helistada telefonil 6 799 230. Kauba vastuvõtmisel on Klient kohustatud kontrollima kauba seisukorda ja Pirekat viivitamatult teavitama võimalikest pakendi ja kauba vigastustest. Vigastuste ilmnemisel tuleks need koheselt põhjaliku fotojäädvustuse läbi fikseerida

5.3 Pireka ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Kliendile. Kui Pireka e-poest ostetud kaubal on puudused, mille eest Pireka vastutab, parandab või asendab Pireka puudusega kauba

5.4 Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Pireka ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud

5.5 Pireka vastab Kliendi esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul

6. Isikuandmete töötlemine

6.1 Pireka kasutab Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba Kliendile saatmiseks

6.2 Pireka edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele, et kaupa kohale toimetada

6.3 Pireka saadab Kliendile uudiskirju ning pakkumisi Kliendi e-maili aadressile ainult juhul, kui Klient on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks

6.4 Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest Pirekale teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid

6.5 Pirekal on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirju muuta ning täiendada

6.6 Tingimuste ja hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetileheküljel pireka.ee ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest

6.7 Kui tellimus on esitatud enne tingimuste ja hinnakirja muudatusi, siis kohaldatakse Kliendile tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja

7. Vaidluste lahendamine

7.1 Kui Kliendil on Pireka e-poe osas pretensioone, tuleb need saata e-postile pireka@pireka.ee või helistada telefonil 6 799 230

7.2 Kui Klient ja Pireka ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Kliendil võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja Pireka vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta

7.3 Klient võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole

8. Lõppsätted

8.1 Käesolevatele tingimustele ning ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust

8.2 Kui tingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem. Pärast ostu-müügilepingu sõlmimist jäävad tingimused kättesaadavaks aadressil pireka.ee